יחוד ntfs ן – vfat

היו מי שטענו כי אחד החסרונות של FS מסוג vfat) fat32,16) הינו היעדר אפשרות לקביעת הרשאות למשתמשים שונים – האומנם?
ובכן, ישנה דרך, אם כי לא מושלמת, באמצעות הוספת פרמטרים מסוג: dmask, fmask ו – umask וכן Infinity-presערכים אוקטליים בהתאם (מתאים ל vfat + ntfs) כדלקמן:

umask – הרשאה ספציפית לרכיב המעוגן לכל משתמש שנכנס למערכת.
dmask – הרשאה ספציפית ברכיב המעוגן לפי ספריה וכל מה שבתוכה למשתמש שנכנס למערכת.
fmask – הרשאה ספציפית ברכיב המעוגן בקובץ למשתמש שנכנס למערכת.

הערכים:
0 – אין הרשאה לכלום
1 – הרשאת הרצה בלבד – execute – x
2 – הרשאת כתיבה בלבד – write – w
3 – הרשאת קריאה והרצה בלבד – write + execute – wx
4 – הרשאת קריאה בלבד – read – r
5 – הרשאת קריאה והרצה בלבד – read + execute – rx
6 – הרשאת קריאה וכתיבה – read + write – rw
7 – הרשאת קריאה + כתיבה + הרצה – read + write + execute – rwx

המיקום של הערך אף הוא חיוני, משמאל לימין, שכן הוא מתייחס לאחד משלושת המורשים:
owner, group, other
על מנהל המערכת לפתוח קבוצה ייחודית למשתמשים, לשייך כל משתמש לקבוצה ובשורת העיגון (בקובץ ה fstab) להגדיר את הפרמטים לעיל ביחס לכל משתמש לוגמא: gid=1001,dmask=027,fmask=137 אשר יעניק למשתמש שהחליף משתמש אחר על אותו מחשב את ההרשאה להיכנס לספריה המעוגנת, להריץ קובץ קיים וליצור קובץ חדש שיהיה רק בבעלותו גם אם יתחלפו המשתמשים בהמשך. לחילופין, ניתן להעניק לכל משתמש באשר הוא יכולת רק על קבצים שבבעלותו בתוך הרכיב המעוגן, לדוגמא: umask=700

  • נושא זה רחב הרבה יותר מאשר יריעה זו יכולה להכיל ולכן אסתפק בדוגמאות לעיל.
* ישנם אפשרויות נוספות המתאימות למערכים (raid) ולעיגוני רשת (samba, nfs, _netdev) כגון async, sync, dev, nodev,suid, nosuid שאינם בסקירה זו.