נקודת עגינה

יגון רכיב חייב להיות לספריה כדי שמער’ ההפעלה תוכל לקרוא ולהשתמש במידע. אם נרצה שהרכיב המעוגן יהיה בשימוש כלל מערכתי אזי נמצא בספריית השורש (Root) שתי ספריות משנה ואלו הם:
  1. media – כל רכיב שיעוגן בתוכה יופיע בתפריטי המערכת תחת “מיקומים” (places) ועל שולחן העבודה.
  2. mnt – כל רכיב שיעוגן בתוכה לא יופיע בתפריטי המערכת ולא על שולחן העבודה.
בכדי לעגן באופן קבוע יש להכין תת ספריה בתוך אחת מספריות המשנה לעיל בדרך של הרשאת על כך:
sudo mkdir /media/xxx (כאשר “xxx” הינו שם תת הספריה שבחרת)או

sudo mkdir /mnt/xxx (בשינויים המתחייבים).

אזהרה: אין למחוק או לפרמט ספריית משנה בזמן שרכיב מעוגן שכן בדרך זו נשמיד את המידע שברכיב.
התכתיב – Syntax
בקובץ ה – fstab ניתן לראות את התכתיב לפי סדר הקריאה לפקודה (ולפי הגיון בריא) והם:
<device> <mount point> <file system> <options> <dump> <pass>
בכל הנוגע ל device, mount point, file system – יש להכין מידע אודותם מראש כך:
  1. device – בהתאם לפקודה שבחרנו, הדרך הפשוטה הינה sudo fdisk -l.
  2. mount point – יש להכין מראש נקודת עגינה כאמור לעיל.
  3. File system – מער’ הקבצים אותה בחרנו עת ההקצה (ntfs, vfat, ext וכו’..).
במידה ומתעוררות בעיות של זיהוי הנוגע ל FS אזי ניתן לקבוע פרמטר auto ובכך לבחון את העיגון מחדש.
המלצה: בכדי שהרכיב יוכל להעגן גם במער’ חלונות בדרך טבעית מומלץ לפרמט לו FS מסוג vfat או ntfs.