ראה את הקוד

(ראה את הקוד השייך לקבצים אלו בהמשך המדריך)

(ראה תמונת מסך בסוף המדריך)

בפרויקטים גדולים יותר נרצה לבצע כל שלב בנפרד, לדוגמה:

שלב ראשון, הידור בלבד –

הידור של כל אחד מקבצי הקוד בנפרד לקובץ אוביקט, בעל סיומת o

קישור של הפונקציה writeln המוגדרת בקובץ הקוד writeln.c לתוך קובץ ההרצה המשותף עם הפנקציה main מהקובץ main.c

באופן סמוי מתבצע כאן גם קישור של הפנקציה printf השייכת לספרה הסטנדרטית לתוך הפונקציה למרות בררות המחדל הנוחות של מהדר gcc הרבה פעמים נרצה לכוון בצורה עדינה יותר את מהלך פעולתו, בהמשך מפורטים מעט מהדגלים בעזרתם ניתן לכוון את פעולת המהדר. השתמש בפקודה man ובמדריכים ברשת כדי ללמוד יותר על האפשרויות השונות של המהדר.הוראה זו מנחה את gcc להכניס הוראות דיבוג לתוך קובץ האובייקט, קובץ שהודר עם פקודה זו מכיל מידע שיקל מאוד על תהליך הדיבוג בשלב הבא של פיתוח הפרויקט