איך להמשיך

המשך העבודה בודאי תרצו להתקין כלי פיתוח נוספים וספריות פיתוח חדשות. אפשר למצוא מדריכים לשימוש בכלים אלו ברשת ופה באתר.

נכתב באתר בהפינגווין (לא צויין שם כותב).ך צריכה להראות התכנית בעורך הטקסט ובמסוף בו אתם מבצעים את ההידור וההרצה.

אנו נהדר את התכנית בעזרת מהדר gcc, מתוך המסוף (ראה תמונת מסך בסוף המדריך)

הידור וקישור בשורה אחת (מתאים לפרויקטים קטנים)

הוראה זו מנחה את gcc ביחד עם אלו ספריות מערכת צריך להדר את הפקרויקט שלנו. לדוגמה, הדגל lm- יגיד ל gcc לקשר את הפרויקט שלנו עם פונקציות מתוך הספריה המתמטית ששמה m

מהלך העבודה

כתיבת התכנית

ת התכנית ניתן לכתוב בכל עורך טקסט. אנו נשתמש בדוגמה זו בעורך הטקסט של Gnome.הוראה זו מנחה את gcc להכניס הוראות דיבוג לתוך קובץ האובייקט, קובץ שהודר עם פקודה זו מכיל מידע שיקל מאוד על תהליך הדיבוג בשלב הבא של פיתוח הפרויקטוראה זו מנחה את gcc באלו ספריות הוא צריך לחפש קבצי include