כיצד יש להדר

כאשר מריצים את הפקודה make בשורת הפקודה, היא מחפשת קובץ בשם Makefile. קובץ ה Makefile מכיל תסריט המגדיר לתכנת make כיצד יש להדר את הפרויקט שלנו.

קובץ Makefile פשוט יכיל שני חלקים

חלק של הגדרת משתנים. המשתנים בד”כ יכילו מחרוזות טקסט שימשו בחלק השני של הקובץ.

500px-Installguide1חלק של הגדרת יעדים, דרישות קדם ודרכי ביצוע:

1. הגדרת יעדים: בד”כ שמות של קבצי הפלט, קבצי אוביקט או קבצי הרצה

2. הגדרת דרישות קדם: בד”כ שמות קבצים הדרושים למהדר לצורך הכנת קבצי הפלט. לדוגמה קבצי קוד או קבצי אוביקט

3. הגדרת דרכי ביצוע: בד”כ פקודות להפעלת מהדר gcc

מדריך זה יסביר רק שימוש פשוט ב make כדאי לקרוא על שימושים מתקדמים יותר בתכנה באתר gnu מדריך שימוש ב