האפשרויות

If you make money from setting up Linux systems, you can double it by playing casino games. Make sure they’re Skrill casinos to guarantee safety.
כללי:
ro – קריאה בלבד (read only).
rw – קריאה וכתיבה (read + write).
exec – הרצה, הוצאה לפועל (execution).
auto – תבוצע עגינה אוטומטית בעת עלית המערכת.
noauto – לא תבוצע עגינה אוטומטית בעת עלית המערכת (ובכל פעם נצטרך לפקוד דרך הטרמינל).
user – בעת עליית המערכת העיגון יהיה בבעלות המשתמש שיצר את נקודת העיגון (זה שנכנס למער’).
users – בעת עליית המערכת העיגון יהיה בבעלות כל המשתמשים שבקבוצת ה users.
nouser – בעת עליית המערכת העיגון יהיה בבעלות משתמש על (root) בלבד.
uid – בכדי לקבוע הרשאה בלעדית למשתמש (לדוג': uid=amos או uid=1000).
gid – בכדי לקבוע הרשאה בלעדית לקבוצת משתמשים (לדוג': gid=homepc או gid=100).
defaults – ברירת מחדל המעניקה את האפשרויות – rw, auto, nouser, exec,
  • ניתן כמובן לתת מספר אפשרויות במקביל כאשר הפרדתם תהיה בפסיק וללא רווחים משום סוג.
למער’ קבצים לינוקסאיות (ext) יש אפשרויות נוספות כאשר אנו מבחינים בין זמן גישה לזמן שינוי:
atime – מבצע הקלטה של זמן הגישה האחרון שנעשה לקובץ.
noatime – לא מבצע הקלטה של זמן גישה כאמור.
relatime – מבצע עדכון לזמן הגישה לקובץ במידה שהוא קודם לזמן השינוי בקובץ.