במדריך זה נדון

במדריך זה נדון בשלבי ההידור והקישור. לאחר עריכת קבצי הקוד ע”י עורך טקסט, הקבצים צריכים לעבור שני שלבים עיקריים אלו לפני שניתן להריץ את התוצאה הסופית שלב ראשון, הוא שלב ההידור. בשלב זה מהודרים קבצי הקוד (בד”כ בעלי סיומת המזהה את שפת הקוד) לקבצי אוביקט. קבצי האוביקט מכילים הוראות המתאימות למערכת שלנו המבצעות את הפעולות אותן הגדרנו בקוד. בד”כ שם קובץ האוביקט זהה לשם קובץ הקוד עם סיומת o . לדוגמה, הקובץ main.c יהודר לקובץ main.o . קבצי האוביקט אינם ניתנים להרצה, הם מכילים שמות וסמלים של משתנים ופונקציות במקומות בהם צריכות להופיע כתובות מדוייקות עבור המעבד.

השלב השני, הוא שלב הקישור. בשלב זה מקושרים הסמלים והשמות לכתובות מדוייקות בהן יוכל המעבד למצוא את המשתנים והפונקציות בזמן הריצה. שלב הקישור מקשר אל פונקציות שונות של הפרוקיט שלנו הכתובות בקבצי קוד שונים, וגם אל פונקציות המוגדרות בספריות המערכת, כמו לדוגמה malloc או printf
gcc

GCC הוא גם מהדר וגם מקשר. ניתן להשתמש בוא לביצוע כל אחד מהשלבים לבד, או לביצוע כל השלבים בקריאה אחת. עבור פרוקיטים קטנים יהיה יותר קל לקרוא ל GCC בפקודה אחת שתבצע הידור של כל קבצי הקוד ומייד גם קישור שלהם לקובץ הרצה, לדוגמה: